Съёмка видеоклипа :

(съёмка, монтаж, цвето каррекция, сценарий). Сроки: от 1 недели на монтаж        от 11990р.

Видеосессия :(съёмка на студии,монтаж )300р.